Kajaanin kristillinen kasvatus

Arvot

Päiväkodin arjen toiminnassa näkyy kristillinen arvopohja, mikä luo kestävän perustan kasvatustyölle. Jokainen lapsi ja aikuinen on ainutlaatuinen ja arvokas Jumalan kuvaksi luotu ihmeellinen persoona.

 

Tavoitteena on kasvattaa lapsia rakkaudellisessa ilmapiirissä kunnioittamaan Jumalaa, itseä ja toisia ihmisiä.

 

Päiväkodissa eletään todeksi arkipäivän kristillisyyttä opettelemalla lähimmäisen rakkautta, toisten kunnioittamista sekä hyviä tapoja. Teemme työtä rukoillen ja luottaen Taivaalliseen Isään."Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh. 15:5)