Kajaanin kristillinen kasvatus

Kajaanin kristillinen päiväkoti

 

 

 

 Päiväkotitoiminta odottaa aikaansa.

Päiväkodin tavoitteena on tarjota turvallinen, laadukas kodinomainen päivähoito ja lasta rakastavien ammattilaisten tuki lapsen monipuoliselle kasvulle ja kehitykselle.

 

Päiväkoti toimii kristillisellä arvopohjalla noudattaen päivähoidolle yleisesti laadittuja tavoitteita.

 

Kristillisen kasvatuksen ja opetuksen tarkoituksena on antaa lapselle valmiuksia kehittyä tasapainoiseksi Jumalan huolenpidon kohteena olevaksi persoonaksi."Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh. 15:5)