Kajaanin kristillinen kasvatus

Lähde tukemaan

Lähde tukemaan

 

Kristillinen kasvatus tarvitsee ystäviä ja tukijoita. Kajaanin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry 205.433 on rekisteröity 5.4.2011. Myöhemmin yhdistyksen nimi muutettiin laaja-alaisemmaksi: Kajaanin Kristillinen Kasvatus ry:ksi.  Yhdistys on yhteiskristillinen ja se pyrkii edistämään kristillisiin arvoihin perustuvaa kasvatusta ja väestön hyvinvointia. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää

 

       1. Kotimaisia ja kansainvälisiä koulutuksia ja konferensseja

          kokonaisvaltaisten elämänhallintataitojen lisäämiseksi sekä vähävaraisten osallistujien tukeminen  

       2. "Olohuonetoimintaa" syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi      

       3. Kristillisiä valtakunnallisia TV- ja radiolähetyksiä, joiden  kautta ihmiset saavat toivoa ja rohkaisua elämään

       4. Huoltajuuden ja perheiden tukeminen perhemallin mukaisessa toiminnassa  

       5.Taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevien lasten tukeminen lukukausi- ja päivähoitomakuissa

       6. Itu-museon abortoitujen lasten muistoksi. Museon yhteyteen tulee tukimahdollisuuksia lapsensa

           abortin tai keskenmenon vuoksi menettäneille tai aborttia suunnitteleville sekä toimintaan liittyvät infot

 

 Voit tukea kristillisen kasvatuksen hanketta liittymällä yhdistyksen jäseneksi. 

  

 

jasenhakemus(1).rtf 

 

 

 

Lisäksi yhdistys

 

        1. valmistelee Kajaaniin kristillistä varhaiskasvatusta ja koulua sekä oppilaiden ja  vanhempien tukitoimia

        2. suunnittelee Kajaaniin kristillistä huumevieroitusta  ja ympärivuorokautista rukoustoimintaa  

 

Luotamme siihen, että yksittäisiltä kristityiltä, sekä kristillistä kasvatusta arvostavilta henkilöiltä, yhteisöiltä ja seurakunnilta saatavat lahjoitukset kattavat puuttuvan osan toiminnan tarvitsemista tuloista.

Yhdistys ottaa myös vastaan testamentteja. Tekemällä testamentin voit vaikuttaa siihen, että tulevat sukupolvet saavat mahdollisuuden kuulla Jumalan sanaa, kasvaa ihmisenä ja kristittynä.


Ota rohkeasti yhteyttä!

sähköpostilla:"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh. 15:5)