Kajaanin kristillinen kasvatus

Kristillinen koulu ja opetussuunnitelma

Kristillisessä koulussa käytetään kristillisten koulujen opetussuunnitelmaa.

Kristinuskon keskeisiä perusasioita opetetaan läpäisyperiaatteella eli kaikessa koulutyössä mukana olevana. Erilaisten kristillisten painotusten opettaminen jää kotien tehtäväksi."Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh. 15:5)