Kajaanin kristillinen kasvatus

Opetuksen järjestäminen ja valtiontuki

    

Yhdistys tulee hakemaan koululle valtiontukea. Tukipäätöksestä riippumatta Kajaanin kristillinen koulu aloittaa  toimintansa elokuussa 2016 mikäli oppilaita on riittävästi.

 

 Esikoulu ja alakoulun luokat 1-6. 


 Iltapäivätoiminta järjestetään koulupäivän jälkeen tarvittaessa luokka-asteilla 1-2 (3).


 Opettajina toimivat ammattitaitoiset ja kokeneet esikoulunopettajat,  luokan- ja 

 aineenopettajat.

 
"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh. 15:5)