Kajaanin kristillinen kasvatus

Mikä on kristillinen koulu?

Lain mukaan vanhemmilla on oikeus valita lapsilleen myös jokin muu kuin julkisen sektorin järjestämä koulutus.

 

Suomalainen peruskoulu on tiedollisilta saavutuksiltaan hyvä, mutta arvokasvatukseen ja kouluviihtyvyyteen toivotaan panostettavan enemmän. Turvallisina ja yhteisöllisinä kristilliset koulut ovat saaneet suosiota niillä paikkakunnilla, joissa niitä on ollut pitempään. Suomessa toimii 15 kristillistä koulua ja joitakin uusia kouluhankkeita.Voit tutustua  kristillisten koulujen sivustoille osoitteesta

Kristillinen koulu on yksityiskoulu, jolla on peruskoulua korvaava asema.  Siinä siis noudatetaan kristillisten koulujen opetussuunnitelmaa ja opetus tapahtuu kokeneiden ja pätevien opettajien johdolla.

 

Koulun kaikessa toiminnassa tähdätään korkeaan laatuun. Terveydenhoito ja hammashuolto järjestetään kunnan palveluja käyttäen kuten muissakin kouluissa. Koululle perustetaan oppilashuoltoryhmä, johon kuuluu opetus- ja  terveydenhuolto- henkilöitä.


Toistaiseksi koulutoiminta ei ole käynnistynyt
"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh. 15:5)