Kajaanin kristillinen kasvatus

Kiinnostuitko?

Kiinnostuitko?

  • Tule mukaan yhdistyksen  toimintaan aktiivisesti toimivana jäsenenä.
  • Osallistu yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin, kursseille sekä luennoille ja lisää niiden kautta omaehtoista hyvinvointiasi myös ennaltaehkäisevästi.
  • Auta lapsia ja nuoria löytämään vahva perusta elämäänsä omaksumalla jo varhain kristillinen elämänkatsomus
  • Muista yhdistyksen pyrkimyksiä rukouksin, sillä vain Herramme siunauksessa työmme menestyy.
  • Luotamme siihen, että tänäkin päivänä Sinun ja meidän kaikkien turvana on ikiaikojen Jumala ja Sinua ja meitä kaikkia kannattelevat ikuiset käsivarret (Mukaellen  5. Moos. 3:27)

 


 



"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh. 15:5)