Kajaanin kristillinen kasvatus

Kannatusyhdistys

Kannatusyhdistys


Kajaanin Kristillinen Kasvatus ry 205.433 on rekisteröity 30.1.2014. Aiemmin vuonna 2011 perustetun kristillisen koulun kannatusyhdistyksen toimintaa haluttiin laajentaa koskemaan myös aikuisia.  Kannatusyhdistys on yhteiskristillinen ja se pyrkii edistämään kristillisiin arvoihin perustuvaa kasvatustyötä ja omaehtoista hyvinvointia.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajana toimii  Evelyn Hynynen, puh.  040 5185954 ja sihteerinä Ilmi Rautiainen, os. Kalliokatu 15 B17, 87100 Kajaani puh. 050 3743920

Liity kannatusyhdistyksen jäseneksi. Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai sihteeriin tai täytä jäsenhakemuslomake

jasenhakemus(5).rtf


"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh. 15:5)