Kajaanin kristillinen kasvatus

Rahankeräyslupa

Poliisihallitus on myöntänyt Kajaanin Kristillinen Kasvatus ry:lle uuden rahankeräysluvan alken 23.10.2020. Luvan numero on RA/2020/1301 ja se on voimassa toistaiseksi.

Keräysvaroilla on tarkoitus kustantaa lasten, nuorten ja huoltajuuden tukitoimia kristillisen kasvatuksen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön kautta.Tarkoituksena on tukea syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mahdollisuuksia tukitoimin ja antaa varoja taloudellisesti vaikeassa asemassa olevien perheiden lukukausi- ja päivähoitomaksujen kustantamiseen sekä vapaa-ajan kerhotoiminnan järjestämiseen lapsille.

Tarkoituksena on myös järjestää sekä suomalaisia että kansainvälisiä koulutuksia ja konferensseja sekä tuottaa kristillisiä radio- ja tv -ohjelmia kokonaisvaltaisten elämänhallintataitojen tukemiseksi. Varoja on mahdollista käyttää kouluttajien palkka- matka- ja majoituskuluihin sekä vähävaraisten osallistujien koulutus- ja matkakustannuksiin, toimitilakustannuksiin ja informaatiokuluihin. Kertyvillä varoilla tuetaan myös maailman abortoitujen lasten muistomusen toteutumista ja ITU- työtä.

Voit antaa tukesi yhdistyksen rahankeräystilille FI72 4600 0010 5875 54. Voit myös soittaa tukipuhelinnumeroon 0600 11770, jolloin keräystilille ohjautuu noin 10 euroa. Lämmin kiitos tuestasi.

Teitä tervehtien virren 332 sanoilla "Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää, luodut kaikki laulakaa, Luojan suurta kunniaa".
Ilmi Rautiainen


"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh. 15:5)