Kajaanin kristillinen kasvatus

Rahankeräyslupa

Poliisihallitus on myöntänyt 4.6.2018 rahankeräysluvan (RA/2018/549) Kajaanin kristillinen kasvatus ry:lle, Kajaani (2677814-4). Rahankeräyslupa on voimassa 15.9.2018-14.9.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Keräyksen toimeenpanija on Kajaanin kristillinen kasvatus ry. Kerättävät varat  käytetään rahankeräysluvan aikana. Rahankeräystili on FI72 4600 0010 5875 54, ITELFIHH.
Keräyksen tarkoituksena on kerätä varoja lasten, nuorten ja huoltajuuden tukitoimien kristillisen kasvatuksen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön kautta tapahtuvaan tukemiseen. Tarkoituksena on tukea syrjäytymisvaarassa olevien nuorten mahdollisuuksia tukitoimin ja järjestää sekä suomalaisia että kansainvälisiä koulutuksia ja konferensseja kokonaisvaltaisten elämänhallintataitojen tukemiseksi. Lisäksi keräyksellä tuetaan maailman abortoitujen lasten muistomuseon toteutumista ja ITU-työtä.

Kerätyt varat käytetään:
- järjestetään vanhemmuuden tukitoimia, järjestetään elämänhallintataitojen ylläpitoa tukevia koulutuksia ja konferensseja sekä tuetaan vähävaraisten osallistumista näihin tilaisuuksiin
tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevien perheiden lasten lukukausi- ja päivähoitomaksuissa sekä järjestetään  vapaa-ajan kerhotoimntaa lapsille
- syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukitoimiin järjestämällä nuorille suunnattua ohjattua toimintaa sekä järjestämällä mahdollisuuksia kokoontua ja saada tukea
- lisäksi tuetaan ITU-työtä museotoiminnan järjestämisellä sekä tiedottamisen keinoin
- tuetaan kristillisiä televisio-ja radio-ohjelmia yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti


"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh. 15:5)